Đèn phòng sạch là sản phẩm đèn chiếu sáng đáp ứng cho nhu cầu chiếu sáng các khu vực yêu cầu đảm bảo môi trường sạch (cleanroom), trong các lĩnh vực sản xuất phù hợp với yêu cầu của GMP, HACCP hoặc các lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao, y tế, phòng thí nghiệm…

Showing all 4 results